Helsepedagogikk

Korleis kan vi fremje helse og meistring? Kva skal til for at kunnskap blir til nytte? Korleis kan vi spele på dei ressursane folk har? Desse og mange andre spørsmål prøver vi å gi innspel til i ulike tilbod om helsepedagogikk. Målet er å gi tilbod om fire dagars kurs ein gong pr. år.

Hovudtema er: Kven lærer kva til kven? – Roller i endring. Likeverdig samarbeid om gruppeopplæring. Kommunikasjon og helsefremjande samtalar. Gruppa som læringsarena. Vi inviterer også til dagseminar for helsepedagogisk påfyll, og tilbod særskilt for erfaringsformidlarar.

Tilbod i helsepedagogikk er for erfarne brukarar og tilsette i kommune- og spesialisthelseteneste som er engasjert i helsefremjande og førebyggjande arbeid; frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for pasientar og pårørande.

Presentasjoner fra kurs i Helsepedagogikk

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.