Kursevaluering

Her finner du ulike evalueringsskjema som er brukt ved lærings og mestringssentrene.

Hensikten med evaluering av LMS-tilbudene har vært å få fram subjektive erfaringer knyttet til deltakelse og involvering i tilbudet. Vi har blant annet evaluert forventninger, innhold og praktisk tilrettelegging.

 

Evalueringsskjema fra Norsk kompetansesenter for Læring og mestring innen helse (NKLMS):