Kursevaluering

Her finner du ulike evalueringsskjema som er brukt ved lærings og mestringssentrene.

Hensikten med evaluering av LMS-tilbudene har vært å få fram subjektive erfaringer knyttet til deltakelse og involvering i tilbudet. Vi har blant annet evaluert forventninger, innhold og praktisk tilrettelegging.

 

Evalueringsskjema fra Norsk kompetansesenter for Læring og mestring innen helse (NKLMS):

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.