Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider. FOUSAM vil legge til rette for at erfaringskunnskap skal inkluderes i samhandlingsprosjekt og tjenestetilbud i vår helseregion.
For å sikre gjennomgående brukermedvirkning i vår egen enhet har vi ansatt en erfarings-/brukermedarbeider i teamet.

Under www.fousam.no/samhandling/brukermedvirkning finner du mer informasjon om

  • retningslinjer og rutiner for brukermedvirkning
  • oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjoner i Helse Fonna-regionen
  • brukerbank
  • samling for brukerorganisasjoner og erfaringsformidlere
  • nyttig verktøy for brukermedvirkning i praksis
  • nyhetsbrev fra erfaringskonsulenten i FOUSAM
  • kontaktinformasjon til erfaringskonsulenten i FOUSAM

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.