Utgave 2/2017

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM. Målet med nyhetsbrevet er å formidle nyheter fra SU og FOUSAM og å informere om samhandling i helsetjenesten i vår region.

Les denne gangen om det nye eldreatlas for Norge som setter lys på spørsmålet om de eldste får likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor de bor i landet. Under «Nytt fra nettverk» informerer vi om to nye fagnettverk i vår region – ett for folkehelse og ett for kommunale ØH-hjelp døgntilbud. Og så arrangeres det flere spennende kurs i høst. God lesning!

samhandlingsnytt_2.2017 Utgave 2/2017

Alle utgaver av «Samhandlingsnytt» finner du her.

Du kan abonnere på nyhetsbrevet «Samhandlingsnytt» på e-post. Abonnement er gratis og kan når som helst avsluttes igjen. Bare send en e-post til info@fousam.no.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.