Utgave 1/2017

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM. Målet med nyhetsbrevet er å formidle nyheter fra SU og FOUSAM og å informere om samhandling i helsetjenesten i vår region.

Temaer denne gangen er blant annet ny sammensetning av Samhandlingsutvalget, videre utvikling av FOUSAM og samhandlingsprosjektet «Recoverykurs og utdanningsopplegg». Les også om spennende kurs som arrangeres høsten 2017. God lesning!

samhandlingsnytt_1.2017  Utgave 1/2017

Alle utgaver av «Samhandlingsnytt» finner du her.

Du kan abonnere på nyhetsbrevet «Samhandlingsnytt» på e-post. Abonnement er gratis og kan når som helst avsluttes igjen. Bare send en e-post til info@fousam.no.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.