Spørreundersøkelse

Hva synes du om «Samhandlingsnytt»?

Feedback word«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM fem ganger i året. Målet med nyhetsbrevet er å formidle nyheter fra SU og FOUSAM og å informere om samhandling i helsetjenesten i vår region.

Vi håper selvfølgelig at «Samhandlingsnytt» er leseverdig for deg, men vi vet ikke om det treffer mål. Derfor vil vi være takknemlig om du kunne hjelpe oss med å kvalitetssikre og forbedre «Samhandlingsnytt».

Klick https://response.questback.com/hsh/samhandlingsnytt for å svare på noen spørsmål.

Vi vil være takknemlig for din tilbakemelding.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.