Topplederforum

Samhandlingsstrukturen mellom Helse Fonna og kommunene i regionen er organisert gjennom et Topplederforum og et Samhandlingsutvalg.

I Topplederforumet sitter den øverste politiske og administrative ledelsen i kommunene (ordfører og rådmann), og den øverste ledelsen i helseforetaket. En til to ganger i året blir saker av strategisk og helsepolitisk karakter diskutert eller behandlet her.

strategisk_topplederforum


Strategisk topplederforum 2018

Velkommen til strategisk topplederforum torsdag 25. januar 2018. Hovedtema vil bli kommunene og samarbeidspartnerne sin rolle i videre utvikling av forskning og innovasjon. Samtidig vil det bli presentert gode eksempler på samhandlingsprosjekt fra vår region, bl.a. innen barn og unge. Mer informasjon kommer i løpet av høsten.
.


Strategisk topplederforum, 10.11.2016

 


Topplederforum, 12.11.2015

 


Topplederforum, 04.09.2014

 


Topplederforum, 30.01.2014

 


Topplederforum, 24.05.2013

 


Topplederforum, 05.06.2012

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.