Topplederforum

Samhandlingsstrukturen mellom Helse Fonna og kommunene i regionen er organisert gjennom et Topplederforum og et Samhandlingsutvalg.

I Topplederforumet sitter den øverste politiske og administrative ledelsen i kommunene (ordfører og rådmann), og den øverste ledelsen i helseforetaket. En til to ganger i året blir saker av strategisk og helsepolitisk karakter diskutert eller behandlet her.

strategisk_topplederforum


Strategisk topplederforum 2018

25. januar ble det arrangert Strategisk topplederforum for kommuner, Helse Fonna helseforetak og Høgskolen på Vestlandet. Temaet på samlingen var «Kommunenes rolle i forhold til forskning». Ulike aktører bidro med interessante innlegg om forskning og hva som må legges til rette for at kommunene skal bli en aktiv aktør i forskning. Deltakerne ble blant annet utfordret på å finne aktuelle forskningsspørsmål for kommunen. Referat fra dagen finnes her.
.


Strategisk topplederforum, 10.11.2016

 


Topplederforum, 12.11.2015

 


Topplederforum, 04.09.2014

 


Topplederforum, 30.01.2014

 


Topplederforum, 24.05.2013

 


Topplederforum, 05.06.2012