Samhandlingsutvalget

Samhandlingsstrukturen mellom Helse Fonna og kommunene i regionen er organisert gjennom et Topplederforum og et Samhandlingsutvalg.

Samhandlingsutvalget er et partssammensatt samarbeidsorgan, som har ansvar for organisering og gjennomføring av Topplederforumet og skal avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter i samhandlingen om pasient/ bruker. I tillegg skal Samhandlingsutvalget følge opp tjenesteavtalene, holde de ved like og ivareta årlig revisjon.

Ved utgangen av 2013 overtok Samhandlingsutvalget ansvaret for FoU-enhet for samhandling.

Les mer om samhandling i Helse Fonna regionen i nyhetsbrevet «Samhandlingsnytt».


Samhandlingsutvalget (per april 2018)

 • Annbjørg Lunde, Tysvær kommune (leder)
 • Kari Ugland, Helse Fonna (nestleder)
 • Berit Haaland, Helse Fonna
 • Kenneth Eikeset, Helse Fonna
 • Anne Karin Fossdal, Helse Fonna
 • Sissel Hynne, Haugesund kommune
 • Anne Lise Naasen, Odda kommune
 • Lars Helge Sørheim, Stord kommune
 • Marianne Hauge Wennersberg, FOUSAM
 • Georg Førland, Høgskolen på Vestlandet
 • Laura Seltveit, brukerutvalget Helse Fonna
 • Nils Magne Kloster, brukerutvalget Helse Fonna
 • Astrid Håland, SU-koordinator (kommunene)

Vararepresentanter

 • Sølvi Torvestad, SU-koordinator (Helse Fonna)
 • Liv Åse Dybdal, Helse Fonna
 • Hildegunn Lindaas, Sveio kommune

.
samhandlingsutvalget2017

Samhandlingsutvalget vår 2017

.


Handlingsplan 2015-2017

Samhandlingsutvalget har som oppgave å følge opp de lovpålagte samarbeidsavtalene som helseforetaket og kommunene har inngått, her under initiere en årlig gjennomgang av avtalene. I 2015 har SU valgt å fokusere på utvalgte avtaler som er særlig krevende for partene i staden for en bredere generell gjennomgang.


Referater 2018


Referater 2017


Referater 2016


Referater 2015


Referater 2014


Referater 2013


Referater 2012