Områdemøter

For å ivareta oppfølging av lovpålagte avtaler er det etablert tre områdemøter i Helse Fonna-regionen. Disse er knyttet til sykehusene i Haugesund, Stord og Odda. Områdemøtene består av den øverste helsefaglige ledelsen i tilhørende kommune, klinikkdirektør og samhandlingssjef i foretaket. Koordinator for Samhandlingsutvalget (SU-koordinator) deltar i alle møter.

Møtereferater 2015

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.