Organisering

Om oss

FoU-enhet for samhandlings medarbeiderne har til sammen bred og tverrfaglig kompetanse. Lederen av FOUSAM er ansatt i full stilling, mens rådgiverne er ansatt hos en av de tre samhandlingspartene og har deltidsstilling i enheten. Mandat og oppgaver er gitt av Samhandlingsutvalget (SU), som er ansvarlig styringsorgan.

Organisasjonskartet finner du her.


Kontaktinformasjon

fousam_team_wennersberg_2015Marianne Hauge Wennersberg
Leder
Telefon: 482 46 811
E-post: marianne.wennersberg@hvl.no

fousam_team_heimestol_2015Sølvi Heimestøl
FOUSAM-rådgiver, Helse Fonna
Telefon: 996 29 365
E-post: solvi.heimestol@helse-fonna.no

fousam_team_haaland_2015Astrid Håland
FOUSAM-rådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna
SU-koordinator
Telefon: 958 97 672
E-post: astrid.haland@haugesund.kommune.no

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.