Oppgaver

Samhandling for gode pasientforløp

FOUSAM skal bidra til å utvikle bedre pasientforløp og helsetjenester ved å:

  • Gi prosjektstøtte – fra planlegging til evaluering og implementering
  • Etablere og følge opp faglige nettverk og arbeidsgrupper
  • Kartlegge kompetansebehov og koordinere kompetansetiltak
  • Sikre reell brukermedvirkning
  • Stimulere til forskning og innovasjon
  • Skape en samhandlingsarena gjennom forsknings- og erfaringskonferanser samt workshops for helsepersonell, politikere og brukere
  • Ivareta sekretariat for Samhandlingsutvalget (SU)
    .

fou_medarbeiderbilder_2

Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved spørsmål, innspill eller gode prosjektidéer!

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.