FoU-ressurspersoner

Eksterne FoU-rådgivere

FOUSAM har knyttet til seg en rekke eksterne FoU-rådgivere med høy kompetanse for drøfting av faglige spørsmål. FoU-rådgiverne representerer samtlige av samhandlingspartene.

fou_rådgivere

Eksterne FoU-rådgivere

 • Anne Lise Holm (professor, HVL)
 • Arne Rehnsfeldt (professor, HVL)
 • Berit Seiger Cronfalk (PhD, HVL)
 • Tone Kringeland (dosent, HVL)
 • Arvid Birkeland (førstelektor, HVL)
 • Geir Sverre Braut (professor II, HVL)
 • Brynjar Foss (professor II, HVL)
 • Bjørg Oftedal (professor II, HVL)
 • Jan Dewing (professor II, HVL)
 • Åke Seiger (professor, KI)
 • Anne-Marie Bjurstrøm (dosent, KI)
 • Arvid Rongve (PhD, Helse Fonna)
 • Kristin Vika (enhetsleder, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene)

Her finner du forskningspublikasjoner av våre eksterne FoU-rådgivere.
.


FoU-ressurspersoner

For store samhandlingsprosjekter kan Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og kommunene bidra med FoU-ressurspersoner som knyttet opp til FOUSAM. FoU-ressursene har spesiell kompetanse innenfor prosjektområdet. De kan hjelpe med evalueringsarbeidet gjennom å anvende vitenskapelige metoder for datainnsamling, analyse og formidling av resultat.
.


Forskergruppa «Helseteam for eldre»

Giving helpForskergruppa «Helseteam for eldre» er forankra i tjenesteavtale 7 «Samarbeid om forsking utdanning, praksis og læretid» mellom helseforetaket og kommunene i regionen. Forskergruppa er en del av FoU-enhet for samhandling, og gruppa består av representanter fra kommune, helseforetak, høgskolen, Karolinska Institutt, Universitetet i Stavanger og Sykehusapoteka Vest HF.

Hensikten med forskergruppa er å bistå med rådgiving og videreutvikling av «Helseteam for eldre»-modellen, og å bruke innsamlede data til forskning og utviklingsarbeid. Forskergruppa kan også, på bestilling fra kommunene som har vært involvert, gjøre analyser av det innsamlede datamaterialet, til bruk til driftsformål.

Februar 2017 ble den første vitenskapelige artikkelen publisert i tidsskriftet Primary Health Care Research & Development. Tittelen på artikkelen er «Health team for the elderly: a feasibility study for preventive home visits», og er en del av stipendiat Astrid Fjell sitt doktorgradsarbeid.

Forskergruppa «Helseteam for eldre»

 • Dag-Helge Rønnevik (Karmøy kommune)
 • Kjersti Follesø (Bømlo kommune)
 • Jan Schille (Bokn kommune)
 • Hildegunn Andreassen (Bokn kommune)
 • Astrid Fjell (PhD-stipendiat, HVL)
 • Karen Johanne Vae (HVL)
 • Geir Sverre Braut (professor, HVL)
 • Berit Cronfalk Seiger (PhD, HVL)
 • Marianne H. Wennersberg (FOUSAM)
 • Lars M. Kvinge (FOUSAM)
 • Åke Seiger (professor, KI)
 • Knut Skaug (PhD, tidligere FOUSAM)
 • Arvid Rongve (PhD, Helse Fonna)
 • Börje Bjelke (tidligere Helse Fonna)
 • Nina Carstens (Sjukehus apoteka Vest)

Les mer om prosjektet «Helseteam for eldre» her.