Velferdsteknologi

Fagnettverk innen velferdsteknologi

Det nye fagnettverket innen velferdsteknologi har sitt utspring i et nettverk som ble opprettet da ti kommuner på Haugalandet startet opp et velferdsteknologiprosjekt i samarbeid med Haugaland Vekst, Høgskolen Stord/Haugesund og Helse Fonna.

Fra våren 2016 ble det vedtatt at også dette fagnettverket skulle koordineres av FOUSAM og det forutsatte at alle kommunene i Helse Fonna-området ble invitert. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Helse Fonna fikk oppgaven med å ivareta ledelsen av nettverket.

Fagnettverk velferdsteknologi skal være tverrfaglig sammensatt og medlemmene skal representere sin organisasjon i nettverket og ha ansvar for spredning i sin organisasjon.

Nettverket er aktuelt for flere forskjellige enheter/etater i kommunene; både helse- og omsorg, IKT, barnehage, skole og oppvekst. Representanter fra KS og Fylkesmannen deltar også i nettverket.

Kontaktperson
Gunhild H.B. Hjorth. USHT i Helse Fonna kommunene
gunhild.hb.hjorth@haugesund.kommune.no