Tuberkulose

Samhandlingsutvalget har besluttet at det skal opprettes et tuberkulosenettverk som skal koordineres av FOUSAM. En av oppgavene nettverket har fått, er å se på hele pasientforløpet av tuberkulosepasientene i både spesialist- og kommunehelsetjenesten, ikke minst ved latent tuberkulose. I tillegg skal nettverksgruppen gjøre en gjennomgang og kvalitetssikring av smittevernplanene i kommunene i lys av nyere forskrifter som er kommet fra helsemyndighetene vedrørende tuberkuloseomsorgen.

Ved oppstartsmøtet 23. oktober 2014 var 7 kommuner representert. Senere har ytterligere en kommune meldt inn en representant. Screening av pasienter med latent tuberkulose var en betydelig del av drøftingen på oppstartsmøte. Det er mange ledd knyttet til at pasienter fra land med høy forekomst av tuberkulose kommer inn i Norge, via UDI og politiet og kommunehelsetjenesten inntil tuberkulosescreeningen er fullført. Nettverksgruppen planlegger å sende ut et skjema på nyåret som en kartlegging av denne lovpålagte screeningen.

tuberkulosenettverk_2014

Oppstartsmøte i tuberkulosenettverket: (bak fra venstre) Trkulja Ruvejda, Knut Omdal, Rita Bårdsen Førland, Margaret Bull-Tornøe, Eva Schmidt og Anne-Marit Hylland, (foran fra venstre) Knut Skaug, Marit Viløren, Laila Larsen, Ann Iren Muren Olsen og Gunvor Tyse (bilde: Terje Rudi, HSH)

Ellers er det aktuelt å benytte nettverket til å sende ut informasjon og nyheter om tuberkulosearbeidet. Nettverket er også mottakelige for spørsmål, vedrørende enkeltsaker, eller ved spørsmål og problemer av generell interesse.

Mer informasjon

Nettverksmøte 24.11.2015

4 helsesøstre og smittevernleger fra 11 kommuner var representert på tuberkulosenettverksmøte den 24. november 2015 da den akutte flyktningsituasjonen var et tema.

Kontaktinformasjon
Leder av nettverket: Solfrid Johanne Gaard, TBC koordinator Helse Fonna

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.