IKT

IKT-nettverk

IKT er eit område som stadig er i endring, og som har behov for eit kontinuerlig fokus. Skal ein få til samhandling som understøttar heilskaplege behandlings- og omsorgskjeder, er gode og funksjonelle IKT–løysingar ein føresetnad. IKT-nettverket blei etablert for å sørgje for at dette fokuset blir ivaretatt.

Nettverket skal arbeide for enkel, sikker og rask tilgang til og overføring av påliteleg informasjon i samhandling mellom kommunane og føretaket.

→ mandat

→ årsrapport 2016 og handlingsplan 2017

Leiar: Paula A. Nordbø, Helse Fonna

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.