Folkehelse

Faglig nettverk for folkehelse, helsefremming og forebygging

Faglig nettverk for folkehelse, helsefremming og forebygging var samlet til sitt første møte mandag 29. januar 2018. Nettverket er forankret i tjenesteavtale 10, der dets oppgaver blir beskrevet som å fokusere på sammenheng i tjenestene, kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.

Under oppstartsmøte fikk brukerrepresentanter, foretak- og kommuneansatte informasjon om fagnettverkene knyttet til FOUSAM og organiseringen av disse. Arbeidet som ble gjort i tankesmia om folkehelse på initiativ av Dag Helge Rønnevik høsten 2017 ble også videreformidlet.

20180129_oppstartsmøte_folkehelsenettverk

Engasjerte deltakere fordypet seg i nettverkets mandat og kom med konkrete ønsker og ideer for hvordan arbeidet i nettverket kan tas videre. Ressursgruppa som ble valgt ut tar med seg disse tankene når handlingsplan for nettverket skal utarbeides.

Nettverket er klar for en samlet innsats for folkehelsearbeid i Helse Fonna-regionen samtidig som en spiller på allerede etablerte nettverk og grupper.

→ mandat
→ handlingsplan 2018
.


Tankesmie om folkehelse

Hva handler egentlig folkehelse om? Dette var tema da personer fra ulike sektorer møttes i en tankesmie i november 2017, arrangert av fagnettverk for folkehelse i samarbeid med et phd-prosjekt ved NTNU.

→ kompendium «Snakker vi samme språk? En tankesmie om terminologi i folkehelsearbeidet på tvers av sektorer.»

Se filmene fra tankesmia og delta gjerne i samtalen.

→ film 1
→ film 2
→ film 3

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.