Analysegruppe

Evaluere effekten av samhandlingsreformen

Analysegruppen hadde oppstart i mai 2016. Bakgrunn for opprettelsen var at Samhandlingsutvalget så behov for en felles arbeidsgruppe som kan arbeide med lokale/regionale styringsdata for å følge opp samhandlingsreformen. Mandatet tar utgangspunkt i satsingsområder i Samhandlingsutvalgets handlingsplan og vil revideres og oppdateres på bakgrunn av den.

Gruppen består av representanter fra alle tre samarbeidsparter og har samlet sett både analyse- og medisinskfaglig kompetanse. Den skal skaffe informasjon/tallmateriale som kan brukes som grunnlag for faglige refleksjoner og drøftinger og skal være et styringsverktøy både i kommune- og spesialisthelsetjenesten samt i samhandling mellom disse.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.