Publikasjoner

Systematisk dokumentasjon og evalueringer

publikasjonerEt av målene med FoU-enhet for samhandling er å sikre systematisk dokumentasjon og evalueringer. Dokumentasjonen munner ut i rapporter som blir tilgjengelige her på nettsiden.

Prosjektrapporter
Rapporter fra FOUSAM-prosjekt finner du under fana «Prosjekter/Prosjektrapporter» .

Andre publikasjoner
Her har vi samlet rapporter og referater fra arbeidsgrupper, seminarer og tilsyn, kursevalueringer, retningslinjer og prosedyrer samt FOUSAM sin årsmelding.


mediaFOUSAM i media

Her finner du nyheter om FoU-enhet for samhandling i forskjellige medier.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.