Prosjektrapporter

Systematisk dokumentasjon og evalueringer

publikasjoner_2Et av målene med FoU-enhet for samhandling er å sikre systematisk dokumentasjon og evalueringer. Dokumentasjonen munner ut i rapporter som blir tilgjengelige her på hjemmesiden. I tillegg har FOUSAM etablert et samarbeid med bibliotekstjenesten ved Høgskulen på Vestlandet rundt etablering av en egen rapportserie. Gjennom dette samarbeidet blir rapportene publisert gjennom BIBSYS som er en felles biblioteksdatabase for institusjoner i universitets- og høgskolesektoren, Nasjonalbiblioteket og institusjoner i andre sektorer, og HSH Brage som er høgskolen sitt eget publiseringsarkiv. For forfattere tilsatt ved Høgskulen på Vestlandet og Helse Fonna blir rapportene registrert i CRIStin, et nasjonalt forskingsdokumentasjonssystem, en felles database over alle vitenskapelige publikasjoner i universitets-, høgskole-, helseforetaks- og instituttsektoren.


Prosjektrapportene 2018

.


Prosjektrapportene 2016


Prosjektrapportene 2015


Prosjektrapportene 2014


Prosjektrapportene 2013


Prosjektrapportene 2012


Prosjektrapportene 2011


Prosjektrapportene 2010

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.