Prosjektrapporter

Systematisk dokumentasjon og evalueringer

publikasjoner_2Et av målene med FoU-enhet for samhandling er å sikre systematisk dokumentasjon og evalueringer. Dokumentasjonen munner ut i rapporter som blir tilgjengelige her på hjemmesiden. I tillegg har FOUSAM etablert et samarbeid med bibliotekstjenesten ved Høgskulen på Vestlandet rundt etablering av en egen rapportserie. Gjennom dette samarbeidet blir rapportene publisert gjennom BIBSYS som er en felles biblioteksdatabase for institusjoner i universitets- og høgskolesektoren, Nasjonalbiblioteket og institusjoner i andre sektorer, og HSH Brage som er høgskolen sitt eget publiseringsarkiv. For forfattere tilsatt ved Høgskulen på Vestlandet og Helse Fonna blir rapportene registrert i CRIStin, et nasjonalt forskingsdokumentasjonssystem, en felles database over alle vitenskapelige publikasjoner i universitets-, høgskole-, helseforetaks- og instituttsektoren.


Prosjektrapportene 2018

.


Prosjektrapportene 2016


Prosjektrapportene 2015


Prosjektrapportene 2014


Prosjektrapportene 2013


Prosjektrapportene 2012


Prosjektrapportene 2011


Prosjektrapportene 2010