Kvalitetsutvikling og prosjekter

Sammen om kvalitetsutvikling, forskning og innovasjon innen helse

FOUSAM bidrar til å finne og nytte ny kunnskap gjennom samarbeid om kvalitetsutvikling, forskning og innovasjon.

Har du en idé til prosjekt eller ønsker samarbeid med FOUSAM, kontakt leder. Avtal gjerne en samtale med oss. FOUSAM vurderer søknaden etter mandat og satsingsområder gitt av Samhandlingsutvalget (SU).

Prosjekt som blir godkjent får utnevnt en kontaktperson i FOUSAM. Vi ønsker å fremme et nært samarbeid og vil gi støtte til prosjektleder og øvrige prosjektdeltakere gjennom hele prosjektprosessen.

Prosjektoversikt

prosjekter_fou_medarbeider

 

Læring og meistring

Forebygging og tidleg innovasjon 

Psykisk helse og rus

Velferdsteknologi

 


Hva kan FOUSAM bidra med i prosjekter?

 • Kontaktperson i FOUSAM
 • Bidra til å utarbeide prosjektplan
  Kartlegging, kunnskapsgrunnlag, metodikk
 • Bidra til evalueringen og dokumentasjon
  Bistå ved datainnsamling og analyse av data, statistiske analyser av kvantitative data og låne ut utstyr til kvalitativ datainnsamling
 • Bidra til søknadsskriving
  Norsk senter for forskningsdata, Personvernombudet, Regional Etisk Komité eller Datatilsynet
 • Bidra til å skaffe ekstern finansiering
  FOUSAM har oversikt over ulike eksterne finansieringskilder, og kan bistå i søknad om eksterne midler
 • Faglige nettverk
  FOUSAM har ansvar for å etablere og koordinere nettverk etter oppdrag fra Samhandlingsutvalget
 • FoU-ressurs
  Større prosjekter
 • Bistå i forskning
  Innspill til forskningsdesign, forskningsspørsmål, litteratursøk, søke om godkjenninger og forskningsmidler
 • Faglig råd og veiledning

Mer informasjon om gjennomføring av prosjekter i samarbeid med FoU-enhet for samhandling og hvilke tjenester enheten tilbyr finner du i vår brosjyre «Prosjekt i samarbeid med FoU-enhet for samhandling».

 

.


Satsingsområder

 • Brukermedvirkning
 • Forebygging og tidlig intervensjon
 • Kronisk sykdom
 • Kommunalt ØH-tilbud
 • Lindrende behandling
 • Læring & mestring
 • Psykisk helse og rus
 • Rehabilitering
 • Velferdsteknologi