Visste du at pasientar som vert innlagt i kommunale ØH–døgntilbod er godt nøgde med tilbodet dei får?

Dette viser brukarundersøkinga som er gjort i kommunale ØH-døgntilbod. Det er 10 slike tilbod i Helse Fonna-regionen og det er 288 pasientar som har svart på undersøkinga. Dei fleste pasientane er godt til svært godt fornøgd med både utbyte av opphaldet, informasjonen dei får, har tillit til både sjukepleiarar og legar og kjenner seg trygge.

Les meir om undersøkinga, tilboda i vår region og fagnettverket for kommunale ØH-døgntilbod her!

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.