Vil du vere med i Ungdomsrådet?

Helse Fonna treng dine tankar og idear om kva som er viktig for barn og unge.

20161018_ungdomsrad_helse_fonna

Helse Fonna sitt ungdomsråd skal vere med på å gjere sjukehus, BUP og DPS til ein betre stad for barn og unge. For å bli med må du:

  • vere mellom 12 og 23 år
  • vite korleis det er å vere sjuk eller i nær familie med nokon som er sjuke
  • ha lyst til å bruke det du har opplevd til å gjere oss betre, saman med andre ungdomar.

Send ein e-post til Sølvi Heimestøl der du fortel kort om deg sjølv om kvifor du vil vere med. Hugs å ta med namn, alder og telefonnummer. E-posten til Sølvi er solvi.heimestol@helse-fonna.no.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.