Tilsyn med samhandling om utskriving av pasientar frå spesialistheletenesta til kommunen

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Helse Fonna HF, somatisk klinikk Stord sjukehus og Bømlo og Stord kommunar i april og mai 2015. Tilsynet var del av eit nasjonalt tilsyn og den planlagde tilsynsverksemda hos Fylkesmannen i Hordaland dette året.

Fylkesmannen undersøkte om helseføretaket ved systematisk styring sikrar forsvarleg utskriving av pasientar som blir skrivne ut til eigen heim og treng helsehjelp etter utskriving. Tilsynet vart utført som systemrevisjon ved å granske dokument, ved intervju og spørjeundersøking.

Det vart ikkje avdekt forhold som er i strid med krav i helselovgjevinga.

→ Tilsynsrapport

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.