Tilskudd til helsefremmende arbeid

Brukerorganisasjoner kan nå søke om tilskudd til helsefremmende arbeid fra Helse Vest. Søknadsfrist er 31. desember 2015. Mer informasjon på Helse Vest sine nettsider.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.