Tilgang til e-læringskurs i Helse Fonna

e-læringskurs_Helse_Fonna

E-læringskursene i Helse Fonna helseforetak er også åpne for eksterne brukere. Kursene ligger i læringsportalen på internettsidene til Helse Fonna (www.helse-fonna.no).

Velg fanen «Fag og samarbeid» øverst på førstesiden og deretter «E-læring for eksterne brukere». Registrer deg som ny bruker så er du i gang.

I kurskatalogen kan du velge mellom rundt 100 ulike kurs innenfor bl.a. prosjektledelse, bruk av DIPS, legemiddelhåndtering, pasienttilgang til journal, brannvernkurs m.v.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.