Tilbyr du kurs for fagpersonar som møter barn og unge med helseutfordringar? Nå er oversikten klar

kartlegging_kompetansetilbud

«Fagnettverk barn og unge» i Helse Fonna-regionen har laga ein samla oversikt på kurs-/kompetansetilbod der målgruppa er fagpersonar som arbeider med barn og unge med helseutfordringar, funksjonsnedsetting eller kronisk sjukdom. Oversikten er nå lagt ut her på FOUSAM sine nettsider.

– Vi ønskjer å skape oversikt på kva som finnes og gjere tilbodet kjent for aktuelle deltakarar i heile regionen. Samtidig vil vi få fram om det er kurs-/kompetansetilbod som manglar i regionen, seier Sølvi Heimestøl, FOUSAM-rådgjever og sekretær i nettverket.

– Vi håpar at det blir lettare å planlegge nye kurs og unngå dobbeltarbeid og samanfallande tilbod.

Har du innspel eller spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt på e-post solvi.heimestol@helse-fonna.no

→  Oversikt kompetansetilbod Helse Helse Fonna aug. 2019

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.