Styrke og stimulere til forskning

20161215_arbeidsgruppe_forskning_kommunene

Samarbeidsutvalget nedsatte i vår en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunene, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) for å se på mulighetene for å styrke og stimulere til forskning i trepartssamarbeidet.

FOUSAM har vært et viktig verktøy for å få til økt fagutvikling og formidling av forskning mellom de tre partene. Men frem til nå har vi i dette samarbeidet hatt relativt få forskningssamarbeid å vise til. I tillegg har vi liten oversikt over den forskningen som foregår ute i de 18 kommunene som er en del av Helse Fonna-området.

Samtidig har kommunene i de senere år fått sentrale signaler på at de i større grad må forske med istedenfor at de skal bli forsket på. Dette betyr at kommunene bør være en aktiv premissleverandør for forskning og bidra til å utvikle kunnskap i samarbeid med forskningsmiljøene både ved helseforetakene og høgskolene/universitetene.

Arbeidsgruppen har derfor i høst forberedt en kartlegging av den forskningen som har vært og som foregår i kommunene per i dag. I denne sammenhengen er det også viktig å få oversikt over den kompetansen kommunene besitter for å kunne drive forskning. Videre vil det i kartleggingen bli undersøkt i hvilken grad kommunene har en forskningsstrategi, om de eventuelt har planer om å utarbeide en forskningsstrategi for hele eller deler av kommunen og om det er ønskelig å ha en felles forskningsstrategi med en eller flere kommuner. Det blir i tillegg kartlagt hvilke ønsker kommunene har i forhold til forskning fremover.

Samarbeidsutvalget har målsetting om å sende ut kartleggingen til rådmennene i de 18 kommunene før jul.

Nora Olsen-Sund, Samhandlingsutvalget

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.