Status for gjennomgangen av dei lovpålagde samarbeidsavtalane

Informasjon til partane om prosessen

avtaleneSamhandlingsutvalet (SU) har gitt faglege nettverk og arbeidsgrupper i oppdrag å gå igjennom avtalane med fokus på gråsoner og forbetringsområder. Alle gruppene har nå levert sine innspel til endringar og SU har starta prosessen med å gå igjennom desse.

Arbeidet er meir omfattande enn først antatt og det blir naudsynt å nytte hausten for å ferdigstille arbeidet før endringane blir lagt fram for kommunar og føretak til ein siste innspelsrunde før formell godkjenning.

Kari Ugland, leiar av Samhandlingsutvalet

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.