Recovery-læringsnettverk evaluert

I 2016 etablerte Kommunenes sentralforbund (KS) i samarbeid med NAPHA og lokale aktørar eit læringsnettverk for kommunar i Rogaland og Sunnhordland med fokus på recovery. Læringsnettverket arrangerte mellom oktober 2016 og november 2017 fire samlingar der eit «forbetringsteam» frå 15 kommunar var inviterte. Her var det lagt opp til ressursforelesingar, erfaringsdeling og kvar kommune jobba med eigne mål.

FOUSAM har vore involvert i evaluering av læringsnettverket, og rapporten er publisert på www.fousam.no/prosjekter/prosjektrapporter.

Evalueringsrapporten konkluderer mellom anna med at læringsnettverket ser ut til å ha gitt satsingar på recovery i kommunane eit tydelegare fagleg grunnlag og auka legitimitet. Kommunane har innført ein del nye tiltak som dei assosierer med recovery-orientering av tenestene.

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.