Samhandling om god barselomsorg

20180312_fagdag_svangerskaps_barselomsorg

Via Fagnettverk barn og unge har ei arbeidsgruppe sett på korleis samhandling om barselomsorg fungerer i Helse Fonna-regionen. Dei har kome med forslag til forbetringar i rapporten som vart presentert for Samhandlingsutvalet den 13. sept. Tidleg heimebesøk og auka kompetanse hos dei som møter nybakte mødrer, er viktige punkt i rapporten. Her kan du lese og sjå kven som har delteke i arbeidsgruppa og sjølve rapporten (Rapport frå arbeidsgruppe Barselomsorg – samhandling).

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.