Samarbeidsprosjekt skal styrke kompetansen innen psykisk helse i Tysvær kommune

Prosjekt «Lokal samarbeidsavtale mellom Haugaland DPS, Psykisk helsetjeneste og fastleger i Tysvær kommune»

Samarbeidsavtalen er laget som et prosjekt mellom Haugaland DPS, Psykisk helsetjeneste (PSHT) og fastleger i Tysvær kommune på bakgrunn av et formannskapsvedtak. I mai 2014 ble styringsgruppen for prosjektet etablert og prosjektskissen utarbeidet. Tjenesteavtalene som kommunen og Helse Fonna helseforetak har forpliktet seg på ligger fast som før.

I prosjektskissen er formulert hva en vil oppnå av samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Tysvær kommune og hvordan ansvaret mellom begge parter skal fordeles. I tillegg beskrives forventningene til fastleger som skal organisere et samarbeid med psykologspesialist slik at aktuelle pasienter kan drøftes. Det er i noen saker aktuelt at PSTH deltar. Samarbeidsavtalen skal implementeres i daglig drift for varig endring av samhandlingspraksis.

Prosjektstatus vår 2016
Psykisk helsetjeneste og Haugaland DPS har fått større forståelse og innsikt i hverandres arbeid og ser at de har mye de samme pasientene. Pasienter som har fått konsultasjoner er fornøyd og har hatt god nytte av prosjektet.
Fastleger har i for liten grad brukt tilbudet fra Haugaland DPS. Derfor blir det endringer til høsten. En skal da inkludere pasienter med rus/ROP-utfordringer i prosjektet siden mange av de alvorlig psykisk syke er rusavhengige.

Mer informasjon om prosjektet finner du her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.