Samarbeid om innføring av bedre tverrfaglig innsats i Helse Fonna-regionen

prosjekt_bedre_tverrfaglig_innsats_2

BTI (bedre tverrfaglig innsats) er en organisasjonsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor utsatte barn og unge, samt bedre samhandlingen internt i kommunene og med spesialisthelsetjeneste. Modellen er anbefalt av Helsedirektoratet og kommunene Stord, Haugesund og Tysvær var med i et pilotprosjekt i regi av direktoratet for å prøve ut modellen i Norge.

Formålet med samarbeidet om BTI-satsing i vår region, er å tilby kommuner lett tilgjengelig og koordinert støtte i implementeringen av BTI og tilby en arena der kommunene og samarbeidspartene kan utveksle erfaring og lære av hverandre.

Samarbeidspartnerne har forplikter seg til et samarbeid i minst 5 år og skal sammen stimulere arbeidet med BTI i regionen, koordinere felles ressurser, sikre lett og god tilgang til kompetanse, drahjelp og hjelp til implementering og forankring både i den enkelte kommune, hos samarbeidsparter og i gjeldende samhandlingsstruktur.

Fagnettverket Barn og unge er referansegruppe for satsingen.

Mer informasjon om prosjektet finner du under fana Prosjekter → Forebygging og tidlig intervensjon.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.