Særavtale om kommunale øyeblikkeleg hjelp døgntibod

Tenesteavtale nr. 4 er nå revidert og psykisk helse og RUS er inkludert i avtalen i tråd med krav i ny rettleiar. Så langt er det framforhandla særavtale til tenesteavtalen mellom Helse Fonna og kommunane Bømlo, Stord og Fitjar. Særavtalane til tenesteavtale nr. 4 mellom øvrige kommunar i Helse Fonna-regionen og helseføretaket skal alle reviderast, og dei vil bli publisert på nett fortløpande etter at dei er signerte.

Kari Ugland, nestleiar i Samhandlingsutvalet

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.