Rett bruker til rett oppdrag!

Nå er det vel ett år siden Helse Fonna og FOUSAM gikk ut og inviterte brukere til å registrere seg i brukerbanken. Dette er et register som er utviklet for å rekruttere brukerrepresentanter til råd og utvalg og forsknings- og utviklingsprosjekt i Helse Fonna- og FOUSAM-regi. For å få enda flere til å registrere seg og skape litt blest om brukerbanken, blir det blant annet stand under Kvalitetsuken til Helse Fonna. Her vil en få mer informasjon om brukerbanken og hvor en kan registrere seg og få utdelt visittkort med skriftlig informasjon.

– Mange brukerrepresentanter har allerede registrert seg i brukerbanken, men vi har behov for enda flere slik at vi får rett bruker i rett fora og reel medvirkning, sier erfaringskonsulent Liv Alsaker Sande i FOUSAM.

erfaringsmedarbeider_liv_alsaker_sande
FOUSAM-erfaringskonsulent Liv Alsaker Sande

Ønsker du å registrere deg i brukerbanken? Ta kontakt med erfaringskonsulenten, Liv Alsaker Sande på telefon 958 20 166 eller på mail liv.sande@hvl.no. Du finner også link til registreringsskjema på https://helse-fonna.no/om-oss/brukarutvalet#brukerbank. For mer informasjon om brukermedvirkning og retningslinjene i FOUSAM sjekk gjerne www.fousam.no/samhandling/brukermedvirkning.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.