Recovery-prosjekt starter pilotkurs

I årets første utgave av nyhetsbrevet «Samhandlingsnytt» kunne en lese om samarbeidsprosjektet «Recoverykurs og utdanningsopplegg» som hadde fått midler fra Extrastiftelsen via Rådet for psykisk helse. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom psykisk helsetjeneste i Karmøy kommune og FOUSAM. Både kommunen og FOUSAM har ansatt to personer som prosjektmedarbeidere og kursledere. Nå er de klare til å starte pilotkurset med tittelen «Mitt liv, mine valg» tidlig på nyåret.

Kurset er rettet mot tjenestemottakere innen psykisk helse og rus i Karmøy kommune og vil ta utgangspunkt i «CHIME-elementene» innenfor recovery-tenkningen. Elementene omfatter: tilhørighet (connectedness), håp (hope and optimism), identitet (identity), mening med livet (meaning) og egen styrke (empowerment).

Pilotkurset starter den 8. januar og skal vare i ti uker, med to kursdager per uke. Det skal jobbes med et nytt element hver uke. Da kurset er en «pilot» vil det legges stor vekt på deltakernes medvirkning med tanke på videre utvikling av kurset.

2017_recovery_prosjektmedarbeidere
Prosjektmedarbeidere og kursholdere f.v.: Annette Fredriksen, Ørjan Fredlund, Torunn Madsen og Elin Hansen

Kursholderne har selv erfaring med psykisk sykdom/rusproblematikk eller har jobbet i forhold til psykisk helse. Rekruttering av deltakere til kurset startes i disse dager i samarbeid med Karmøy kommune.

Annette Fredriksen, prosjektmedarbeider

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.