Rapport fra arbeidsgruppe intravenøs behandling/ behandlingshjelpemidler

Mellom kommunene i Helse Fonna-området og Helse Fonna helseforetak er det opprettet en rekke tjenesteavtaler som beskriver ansvarsfordeling mellom partene. Samhandlingsutvalget har fått tilbakemelding at det er behov for tydeligere definisjoner i tjenesteavtale 1 når det gjelder ansvars- og oppgavefordelingen i forbindelse med intravenøs behandling og behandlingshjelpemidler.

I slutten av 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Haugesund kommune, Karmøy kommune og Helse Fonna. Gruppen har utarbeidet endringer/forenkling av punkt 4 i tjenesteavtale 1 om intravenøs behandling og behandlingshjelpemidler.

Forslaget skal gjennomgås i forbindelse med oppfølging av samarbeidsavtalene om våren 2016.

→ Rapport fra arbeidsgruppe intravenøs behandling/behandlingshjelpemidler

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.