Pasientjournal på nett

Betre kommunikasjon mellom pasient og helseteneste

pasientjournal

I løpet av 2016 får pasientar i Helse Vest som er over 16 år tilgang til delar av sjukehusjournalen sin på nett. For pasientar innan somatikken er datoen 24. mai, for pasientar innan rus og psykisk helsevern 19. sep. 2016. Foreldre og føresette kan sjå journalen til eigne barn under 12 år.

Retten til innsyn i eigen journal er ikkje ny – den retten har pasientane hatt sidan 1977. Det som er nytt er at pasientane no får enklare og raskare tilgang til journalen, utan å måtte kontakte sjukehuset først. Tilgang til journalen blir gitt gjennom sikker pålogging via den nasjonale helseportalen helsenorge.no eller via vestlandspasienten.no.

Helse Vest ønskjer å leggje til rette for pasientens helseteneste. «Med elektronisk tilgang til sjukehusjournalen vil det bli enklare for pasientar å vere delaktige i eiga helse og eiga behandling. Det blir enklare for pasientane å bruke sin lovfesta rett til innsyn, og vi trur kommunikasjonen mellom pasient og helseteneste vil bli betre» skriv Helse Vest på sine nettsider. Meir informasjon på www.vestlandspasienten.no.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.