Oppretting av ungdomsråd i Helse Fonna

20161018_ungdomsrad_helse_fonna

I regjeringa sin nye ungdomsstrategi er etablering av ungdomsråd i kvart føretak ein forventing. Helse Fonna HF tek dette på alvor og har sett ned ei arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til mandat for ungdomsrådet og korleis det kan organiserast.

Ungdomsrådet si rolle i samhandling med kommunane er òg viktig å seie noko om. Her er FOUSAM via erfaringskonsulent og «Fagnettverk for barn og unge» representert. Arbeidsgruppa har elles brei representasjon frå både fagpersonar som møter ungdom i sin kvardag og brukarrepresentantar. Frist for arbeidsgruppa har vore 15. oktober 2016.

Sølvi Heimestøl, Samhandling Helse Fonna/FOUSAM, leiar av arbeidsgruppa

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.