Oppdatert oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjoner i Helse Fonna-regionen

En nyttig liste – bruk den!

For å drive med samhandling må vi vite om hverandre. Det var tanken da arbeidsgruppen for brukerinvolvering i FOUSAM, i tett samarbeid med Læring- og mestringsnettverket, gikk i gang å kartlegge alle pårørende- og brukerorganisasjonene i Helse Fonna-regionen. Resultatet var en liste over 100 brukerorganisasjoner fra Ullensvang i nord til Karmøy i sør som ble publisert i oktober 2015. Nå er listen oppdatert.

→ oversikt bruker- og pårørendeorganisasjoner i Helse Fonna-regionen

«Vi håper at listen kommer til nytte og blir et viktig redskap både mellom fagfeltet i kommuner og foretak og brukerbevegelsen og mellom de ulike brukerorganisasjonene» sier Liv Alsaker Sande, erfaringskonsulent i FOUSAM. Listen er også et redskap når det skal rekrutteres nye brukerrepresentanter og når en inviterer til kurs og samlinger.

Det er viktig at alle involverte gir beskjed når det skjer endringer slik at listen blir mest mulig oppdatert.
Endringer kan meldes til erfaringskonsulenten i FOUSAM Liv Alsaker Sande på e-post liv.sande@hsh.no eller på telefon 958 20 166.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.