Oppdatert kontaktinformasjon relatert til Barn som pårørande

tiltak_barn_som_pårørende

Det er viktig at ulike tenester er orienterte om kvarandre når det gjeld tilbod rundt barn som er pårørande. God kommunikasjon og samhandling mellom fagpersonar innanfor ramma av teieplikta og avtalar med familien skal bidra til at barn og familiar der ein er sjuk opplever å bli sett og møtt på sine behov.

No har me oppdatert tabellen der du finn kort omtale av og kontaktpersonar for ulike tenester når det gjeld barn som pårørande-arbeid.
Den einskilde tenesta står sjølv ansvarleg for sin omtale. Endringar kan meldast til vibeke.rygh@helse-fonna.no.

→ oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.