Nyttig verktøy for brukermedvirkning i praksis

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (www.mestring.no) har laget fire korte filmer som belyser muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning i utvikling av lærings- og mestringstilbud. I filmene vil du bli nærmere kjent med hva brukermedvirkning er, hvorfor det er viktig og hvordan vi best kan få til medvirkning i utvikling av tilbud. Det er også en egen film om rekruttering av brukerrepresentanter. Filmene kan benyttes til undervisning eller foredrag og som verktøy i arbeidet med kompetanseheving innen lærings- og mestringsfeltet.

Filmene finner du i FOUSAM sin verktøykasse her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.