Nyttig informasjonsverktøy med fokus på samvalg mellom pasient og helsepersonell

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring har laget to nye læringsressurser: eLæring om samvalg og en animasjonsfilm om samvalgsverktøy. Begge er utviklet i samarbeid med Regionsfunksjon for kunnskapsstøtte i Helse Sør-Øst. Nyttig!

→ eLæring om samvalg

→ animasjonsfilm om samvalgsverktøy

informasjonsverktøy_samvalg

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.