Nytt fagnettverk for kommunale ØH-hjelp døgntilbod

kommunalt_ØH_døgntilbodAt kommunale ØH-døgntilbod drar nytte av kvarandre sine erfaringar og har god kvalitet, kjem både pasientar og tilsette til gode. Denne hausten vert det etablert eit fagleg nettverk som skal bidra til dette.

Ei tverrfagleg arbeidsgruppe med representantar frå ØH-tilbodet i Karmøy og Tysvær kommune, Helse Fonna og brukarane, skal utarbeide forslag til mandat for fagnettverket og levere til samhandlingsutvalet i løpet av oktober. Arbeidet er leia av FOUSAM.

 

Medlemmane av arbeidsgruppa

  • Atle Totland, overlege Helse Fonna
  • Aud Edvinson, brukarrepresentant
  • Kristin Marie Rødeseike, lege ved Karmøy ØH
  • Mette Austreim, avdelingsleiar Tysvær ØH-tilbod
  • Sølvi Heimestøl, rådgjevar i FOUSAM

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.