Nytt fagnettverk for folkehelse

folkehelsenettverk

Det er besluttet i samhandlingsutvalget (SU) å opprette et fagnettverk for folkehelsearbeid i Helse Fonna-område. Oppretting av nettverket er avtalt i tjenesteavtale 10. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommuner, foretak og høgskole har laget utkast til mandat som er planlagt behandlet på SU-møte i høst.

Arbeidsgruppa foreslår at målet for nettverket skal være å styrke folkehelsen i regionen ved å jobbe for en endring av helsetjenestene mot en mer helsefremmende, forebyggende og helskaplig tjeneste og sammen bidra til å dempe vekst i forbruk av helsetjenestene.

Folkehelsearbeid vil være et tema på kvalitetsdagene som arrangeres i Helse Fonna i november. Arbeidsgruppa som har laget utkastet til mandatet tenker at deltakelsen her vil være en fin start for nettverket om det er etablert til november.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.