Nye kommunerepresentantar til SU frå 2016

Den overordna samarbeidsavtala pkt. 6.2. legg grunnlaget for kommunane sin representasjon i Samhandlingsutvalet. Det er fire kommunale representantane som sit i to år, og to representantar blir skifta ut kvart år. Denne hausten gjeld dette for Andreas Moe Larsen frå Fitjar kommune og Oddvar Larsen frå Kvinnherad kommune, som begge kom inn i utvalet i 2014.

Ein av dei kommunale representantane skal ha medisinsk utdanning, og det skal vera god geografisk representasjon for heile distriktet som Helse Fonna dekkjer. KS kommunesektorens organisasjon har peika ut nye representantar etter framlegg frå kommunane. Dei nye medlemmane til Samhandlingsutvalet frå 2016-2018 er Helse og sosialsjef Anne Lise Naasen frå Odda kommune og kommunelege Lars Helge Sørheim frå Stord.

Andreas Moe Larsen, Fitjar kommune og nestleiar i Samhandlingsutvalet

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.