Ny sammensetning av Samhandlingsutvalget

Samhandlingsutvalget er et partssammensatt samarbeidsorgan, som skal avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter i samhandlingen om pasient/bruker. Utvalget har ansvar for organisering og gjennomføring av strategisk topplederforum og skal følge opp, holde ved like og ivareta revisjon av samarbeidsavtalene. I tillegg gir SU mandat og myndighet til FOUSAM og følger opp arbeidet.

Referater og handlingsplan fra Samhandlingsutvalget finner du her.

Samhandlingsutvalget (per januar 2017)

 • Anne Lise Naasen, Odda kommune (leder)
 • Kari Ugland, Helse Fonna (nestleder)
 • Berit Haaland, Helse Fonna
 • Kenneth Eikeset, Helse Fonna
 • Reidun Mjør, Helse Fonna
 • Sissel Hynne, Haugesund kommune
 • Annbjørg Lunde, Tysvær kommune
 • Lars Helge Sørheim, Stord kommune
 • Marianne Hauge Wennersberg, FOUSAM
 • Georg Førland, Høgskolen på Vestlandet
 • Laura Seltveit, brukerutvalget Helse Fonna
 • Nils Magne Kloster, brukerutvalget Helse Fonna
 • Astrid Håland, SU-koordinator (kommunene)

Vararepresentanter

 • Gro Røine, SU-koordinator (Helse Fonna)
 • Liv Åse Dybdal, Helse Fonna
 • Hildegunn Lindaas, Sveio kommune

.
samhandlingsutvalget2017
Samhandlingsutvalget vår 2017

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.