Ny sammensetning av Samhandlingsutvalget

Samhandlingsutvalget er et partssammensatt samarbeidsorgan, som skal avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter i samhandlingen om pasient/bruker. Utvalget har ansvar for organisering og gjennomføring av strategisk topplederforum og skal følge opp, holde ved like og ivareta revisjon av samarbeidsavtalene. I tillegg gir SU mandat og myndighet til FOUSAM og følger opp arbeidet.

Referater og handlingsplan fra Samhandlingsutvalget finner du her.

De kommunale medlemmene av Samhandlingsutvalget blir oppnevnt for to år om gangen. I 2016 har Andreas Moe Larsen og Oddvar Larsen gått ut og Anne Lise Naasen og Lars Helge Sørheim kommer inn som nye medlemmer. Fra Høgskolen Stord/Haugesund har Gunn Haraldseid gått ut og nytt medlem er Georg Førland. Kari Ugland fortsetter som leder av utvalget i 2016; ny nestleder er Aslaug Tangeraas. Helseforetaket har ansvar for rollen som SU-koordinator dette året og Sølvi Torvestad går inn i denne funksjonen.

Utvalgets sammensetning fra 1. januar 2016

 • Kari Ugland, Helse Fonna (leder)
 • Aslaug Tangeraas, Sauda kommune (nestleder)
 • Berit Haaland, Helse Fonna
 • Kenneth Eikeset, Helse Fonna
 • Reidun Mjør, Helse Fonna
 • Nora Olsen-Sund, Karmøy kommune
 • Lars Helge Sørheim, Stord kommune
 • Anne Lise Naasen, Odda kommune
 • Laura Sofie Seltveit, Brukerutvalget Helse Fonna
 • Nils Magne Kloster, Brukerutvalget Helse Fonna
 • Georg Førland, Høgskolen Stord/Haugesund
 • Marianne H. Wennersberg, FOUSAM
 • Sølvi Torvestad (SU-koordinator)

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.