Ny rutine for hospitering i Helse Fonna-området

Styrke samarbeid om kompetanseutveksling

Kommuner i Helse Fonna-området, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord/Haugesund har inngått en gjensidig hospiteringsordning som bygger på overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale 6, «Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling». Ny rutine for hospitering er gjeldende fra januar 2016 og avløser gammel avtale fra 2001. Hovedintensjon med den nye rutinen er en forenkling av tidligere avtale og at ny prosedyre tydeliggjør flere faggrupper som mål for hospitering.

two doctors talking in the lobby of the hospitalPartene vektlegger hospitering som et godt virkemiddel for å bidra til å sikre pasienter/ brukere kontinuitet og faglig god kvalitet i tjenestetilbudet. Å gi medarbeiderne økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse vil bidra til å bedre samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten.

Målgruppen for hospitering er utvidet til å omfatte leger, sykepleiere, jordmødre, helsefagarbeidere, fysio- og ergoterapeuter, ernæringsfysiologer, undervisningspersonell, samt andre yrkesgrupper på ulike nivå i organisasjonene.

Den nye rutinen forutsetter som hovedregel en hospiteringsperiode på 1-5 virkedager. Hovedregelen kan fravikes i særskilte tilfeller. Hospitering ute i kommunene kan deles opp mellom flere kommuner, avhengig av hospitantens målsetting, og søknader kan sendes elektronisk og fortløpende. Hospitering kan også gjelde mellom kommuner. Ny hospiteringsordning gjør det i tillegg mulig å ønske seg en hospitant til sitt praksissted for å få veiledning/ opplæring i forhold til konkrete oppgaver. Dersom en enhet ønsker seg en hospitant til sitt praksissted, blir det i utgangspunktet praksisstedets kostnad.

Partene anser det som vesentlig at hospitant gjennomfører en evaluering i etterkant av hospiteringsperioden. En evalueringsrapport vil bli sendt Samhandlingsutvalget årlig.

Rutinen vil bli tilgjengelig på FOUSAM sine nettsider i god tid før ordningen er gjeldene.

Sølvi Torvestad, samhandlingskoordinator Helse Fonna HF

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.