Ny brosjyre og rettleiar for samarbeid mellom brukarrepresentantar og lærings- og mestringssentra

nettverk_læring_mestring_Helse_Vest

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest har utarbeida brosjyre og rettleiar for samarbeid med brukarrepresentantar i lærings- og mestringssentra i vår region. Du finn den på nettsida til nettverket i PDF-format, om en ønskjer å ta den i bruk kan en kontakte nettverket og få den tilsendt i Word-format.

→ brosjyre og rettleiar

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.