Meld deg inn i brukerbanken!

samling_brukerorganisasjoner

Erfaringskonsulenten i FOUSAM og samhandlingskoordinatoren i Helse Fonna jobber sammen med læring- og mestringsnettverket om å utvikle en brukerbank. Arbeidet er forventet å være ferdig på vårparten. Brukerbanken skal være et verktøy for å rekruttere brukerrepresentanter til råd og utvalg, forskning- og utviklingsprosjekter i FOUSAM- og Helse Fonna-regi.

Ønsker du å registrere deg i brukerbanken? Ta kontakt med erfaringskonsulent i FOUSAM, Liv Alsaker Sande på telefon 958 20 166 eller på mail liv.sande@hsh.no.

Personer som allerede er brukerrepresentanter eller deltar i erfaringsformidlingsarbeid vil bli invitert til å registrere seg i brukerbanken.

For mer informasjon om brukermedvirkning og retningslinjene i FOUSAM sjekk www.fousam.no/samhandling/brukermedvirkning.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.